Wat is HbA1c?

Als u diabetes heeft en insuline gebruikt, meet u regelmatig met een vingerprik en een stripje uw bloedglucosewaarde. Dat geeft u inzicht in de bloedglucosewaarde van dat moment. Het HbA1c is een waarde die in het laboratorium wordt bepaald. Deze waarde zegt wat over de gemiddelde bloedglucosewaarden over de afgelopen twee tot drie maanden.

Daarom wordt het HbA1c door uw behandelaar als een belangrijke waarde gezien in uw behandeling. Het geeft een idee of uw behandeling goed is of dat er nog wat te verbeteren valt.

Hoe wordt de HbA1c waarde uitgedrukt?

Het HbA1c wordt uitgedrukt in mmol/mol (spreek uit als: millimol per mol). Voorheen werd het HbA1c uitgedrukt in een percentage. Voor een omrekentabel klikt u hier

Wat is een goed HbA1c?

De behandeling voor diabetes is altijd maatwerk. Uw behandelaar stelt samen met u een realistisch doel over welk HbA1c voor u haalbaar is.